accidente si boli profesionale

1
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicală si recuperarea capacitatii de muncă
art 21 - 28
art 13 -  14
Anexa nr. 8
Cererea solicitantului, reco-mandarea medical?, copii PV de cercetare, FIAM sau BP2
100% din nivelul prețurilor de referință
2
Indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă, urmare a unui accident de muncă sau boală profesională
art 34 - 37
 
art 51 - 55
 
nu e cazul
 
Dosar complex de cercetare a accidentului de munc?, cu proces verbal și FIAM
"80% / 100%
max 183+90 zile"
 
3
Indemnizație pentru trecere temporara în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă
 
art 39 - 41
 
art 56 - 59
 
anexa 13
 
"Solicitarea asiguratului
propunerea medicului curant
avizul medicului asiguratorului"
maxim  25 %
 
4
Indemnizație pe durata cursurilor de calificare si de reconversie profesională.
art 30 - 31
 
art 60 - 62
 
anexa 13
 
Cererea solicitantului, copie PV cercetare, FIAM sau BP2
 
70%
 
5
Compensatii pentru atingerea integritătii
art 42 - 44
 
art 63 - 68
 
anexa 13
 
Cerere tip; medicul expert decide gradul de IA; CJP, conform grilei, stabileste  cuantumul in care  se acordă
maxim 12 salarii minim brute
6
Despăgubire în caz de deces
art 45 -  48
 
art 69 - 72
 
anexa 13
 
"- cerere, anexa nr. 13
- actele din care rezulta dreptul solicitantului"
4 salarii medii brute
 
7
Rambursări de  cheltuieli
*  transport de urgenta
*  confectionarea de ochelari, aparate acustice, proteze oculare, dacă au fost deteriorate in urma unui accident de munc?.
art 49
art 73-82
anexa 15
cerere, documente justifica-tive, dupa caz (facturi, decla-ratii, dovezi)
se stabileste anual de presedinte CNPP
nr crt
prestatia
     Temei legal       
Legea 346       Ordin 450
"Model
cerere"
Continutul dosarului
 
Barem
 
Prestatii acordate de legea 346
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale