accidente si boli profesionale

1
Prestații și servicii pentru reabilitare medicală și recuperarea capacitații de muncă
art 21 - 28
art 13 -  14
Anexa nr. 8
Cererea solicitantului, reco-mandarea medical?, copii PV de cercetare, FIAM sau BP2
100% din nivelul prețurilor de referință
2
Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, urmare a unui accident de muncă sau boală profesională
art 33 - 39
 
art 51 - 55
 
nu e cazul
 
Dosar complex de cercetare a accidentului de munc?, cu proces verbal și FIAM
"80% / 100%
max 180+90 zile"
 
3
Indemnizație pentru trecere temporara în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă
 
art 40 - 42
 
art 56 - 59
 
anexa 13
 
"Solicitarea asiguratului
propunerea medicului curant
avizul medicului asiguratorului"
maxim  25 %
 
4
Indemnizație pe durata cursurilor de calificare și de reconversie profesională.
art 29 - 32
 
art 60 - 62
 
anexa 13
 
Cererea solicitantului, copie PV cercetare, FIAM sau BP2
 
70%
 
5
Compensații pentru atingerea integrității (condiția : ITM a fost peste 3 zile). Se acordă numai daca nu se intra in invaliditate )
art 43 - 45
 
art 63 - 68
 
anexa 13
 
Cerere tip; medicul expert decide gradul de IA; CJP, conform grilei, stabileste  cuantumul in care  se acordă
Decizie 387 din 02.02.05, max 12 salarii medii brute
6
Despăgubire în caz de deces
art 46 -  49
 
art 69 - 72
 
anexa 13
 
"- cerere, anexa nr. 13
- actele din care rezulta dreptul solicitantului"
4 salarii medii brute
 
nr crt
prestatia
     Temei legal       
Legea 346       Ordin 450
"Model
cerere"
Conținutul dosarului
 
Barem
 
7
Rambursări de  cheltuieli
*  transport de urgenta
*  confectionarea de ochelari, aparate acustice, proteze oculare, dacă au fost deteriorate in urma unui accident de munc?.
art 50
art 73 - 82
anexa 15
 
cerere, documente justifica-tive, dupa caz (facturi, decla-ratii, dovezi)
se stabileste anual de pres. CNPAS
Prestatii acordate de legea 346
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
modele de cereri si formulare