PERSONALUL CASEI DE PENSII

ANUNT
organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție ,
pe perioadă nedeterminată:
Salarii  conform Legii nr.153/2017